Asistenți medicali generaliști și Îngrijitoare de curățenie

 Spitalul Municipal Mediaș organizează concurs în vederea ocupării a:

 

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

 1. asistenți medicali generaliști:
 •  nivelul studiilor : postliceale, studii de scurtă durată sau superioare
 • nu necesită vechime


 1. îngijitoare de curățenie
 • nivelul studiilor : medii
 • nu necesita vechime


Dosarele se pot depune în perioada 19.03.2019 – 29.03.2019 la sediul unității împreună cu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor cumente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă și/sau adeverințe de la locurile de muncă anterioare care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat de naştere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. cazier judiciar  (pentru asistenți medicali);
 10. adeverința eliberată de OAMGMAMR (pentru asistenți medicali);
 11. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

  

Bibliografia și alte informații pot fi obținute la numărul de telefon 842550 interior 154, la biroul RUNOS sau urmând link-urile de mai sus