LEGE nr. 95 din 14 Aprilie 2006

Privind reforma în domeniul sănătății


CONTRACT-CADRU

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019


NORME METODOLOGICE

de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru


LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Legea drepturilor pacientului


LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003

Codul Muncii


LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă


HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006


LEGE nr. 98 din 19 mai 2016

Privind achiziţiile publice