Management

Comitet Director

În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri.

mai multe informații ...

Consiliul de Administrație

În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.

mai multe informații ...


                                                             

Contabilitate                            Resurse Umane                         IT & Statistică

gdpr

Protecția Datelor