Resurse Umane

REGULAMENT GENERAL 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor

Regulamentul general de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Municipal Mediaş poate fi consultat aici


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Spitalului Municipal Mediaș

Regulamentul poate fi consultat aici


REGULAMENTUL INTERN

al Spitalului Municipal Mediaș

Regulamentul poate fi consultat aici


CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ

al Spitalului Municipal Mediaș

Codul poate fi consultat aici


Organigrama


Organigrama


Stat de funcții


Structura Organizatorică


Declarații avere și interese Medici Șefi Secții


Transparența veniturilor salariale

☝️Înapoi