Pentru a beneficia de gratuităţile provenite din asigurarea de sănătate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pacienţii, la prezentarea în spital (în funcţie de locul/situaţia în care se prezintă), au nevoie de următoarele acte:


Pentru internare​

în secţiile de acuţi sau cronici, cu spitalizare continuă:

● Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare) 

● Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)

● După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului: 
- Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş; 
- Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;

- Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;

- Carnet de elev sau student;

- Cupon de persoană cu handicap;

- Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

Consultaţie în ambulatoriul de specialitate

● Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)

● Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)

● După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:

- Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;

- Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;

- Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;

- Carnet de elev sau student;

- Cupon de persoană cu handicap;

- Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

La consultaţiile de control actele enumerate mai sus nu mai sunt necesare pentru acelaşi episod de boală când nu sunt mai mult de 3 consultaţii per episod şi când nu s-a constatat o neregulă în SIUI pentru pacient.

Analize de laborator

● Bilet de trimitere de la medicul din ambulatoriu sau de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)

● După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:

- Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;

- Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;

- Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;

- Carnet de elev sau student;

- Cupon de persoană cu handicap;

- Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

Pentru analizele  în contract cu CJAS

Radiologie şi imagistică medicală

● Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)

● Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)

● După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:

- Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;

- Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;

- Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;

- Carnet de elev sau student;

- Cupon de persoană cu handicap;

- Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

Pentru investigațiile contractate cu CJAS.

În oricare dintre situaţii, dacă pacientul optează pentru plata serviciilor, actele nu sunt necesare


☝️Înapoi