SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează examen în vederea ocupării următoarelor posturi :

 • 23 posturi asistent medical generalist
 • 4 posturi asistent medical pl. specialitatea radiologie și imagistică medicală
 • 2 posturi asistent medical pr. specialitatea laborator
 • 1 post asistent medical specialitatea balneofizioterapie
 • 1 post nutriționist
 • 2 posturi economist-achiziții
 • 3 posturi registrator medical
 • 1 post maseur
 • 16 posturi îngrijitoare curățenie
 • 3 posturi muncitori necalificați (1 post muncitor necalificat-spații verzi, 2 muncitori necalificați-bucătărie)
 • 1 post lacătuș mecanic
 • 1 post instalator
 • 1 post zugrav
 • 3 posturi bucătar
 • 1 post spălătoreasă
 • 2 posturi brancardier

Condiţii specifice de participare la examen:
La examen pot participa persoanele care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, au ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Examenul constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

 1. proba scrisă
 2. interviul.

Se pot prezenta la proba de interviu numai candidaţii declaraţi „admis“ la proba scrisă.

Dosarele se pot depune în perioada 09.05.2022 – 10.05.2022 între orele 07:00-15:00 la biroul RUNOS împreună cu următoarele acte:

 • cererea de înscriere la examen, în care se menţionează postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului
 • declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formulat tip care se va completa la depunerea cererii la biroul RUNOS).

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0372 699 154 la biroul RUNOS sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro

 

 

CALENDAR EXAMEN

REGULAMENT EXAMEN

Bibliografie

Asistent medical Balneofizioterapie

Asistent medical Generalist

Asistent medical Laborator

Asistent medical Radiologie

Brancardier

Bucătar

Bucătărie – muncitor necalificat

Economist

Îngrijitoare curățenie

Instalator

Lăcătuș-Mecanic

Maseur

Nutriționist

Registrator medical

Spălătoreasă

Spații verzi – muncitor

Zugrav