SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării a:

 • 1 post de inspector de specialitare – resurse umane

 Condiţiile specifice de participare pentru acest post sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare – specializare resurse umane
 • vechime: nu necesită vechime
 • competențe operare calculator

Dosarele se vor depune în perioada 02.02.2022 – 15.02.2022 la sediul unităţii împreună cu următoarele  acte:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă si / sau adeverinţe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certicat de căsatorie(dacă este cazul);
 7. copie certificat nastere;
 8. copie livret militar (dupa caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănatate corespunzatoare;

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0269/842550/ int 154 la biroul RUNOS sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro

CALENDAR CONCURS

BIBLIOGRAFIE