SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ organizează concurs în vederea ocupării a:

 • 1 post de magazioner

 

Condiţiile specifice de participare sunt:

 • nivelul studiilor:  studii medii
 • vechime: -nu necesită vechime, experiența in domeniu reprezintă avantaj
 • competențe operare calculator

Dosarele se vor depune în perioada 02.02.2022 – 15.02.2022 la sediul unităţii împreună cu următoarele  acte:

 1. cerere de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă și / sau adeverinţe de la locurile de muncă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie certicat de căsatorie (dacă este cazul);
 7. copie certificat naștere;
 8. copie livret militar (după caz);
 9. adeverinţă care să ateste starea de sănatate corespunzătoare;
 10. cazier judiciar;

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0372 699 111 int 154 biroul RUNOS sau pe site-ul institutiei www.spitalulmedias.ro

CALENDAR CONCURS

BIBLIOGRAFIE