Statistica medicală este ştiinţa care are ca obiect cunoaşterea în structură şi dinamică a sănătăţii unei populaţii, în corelaţie cu factorii social-economici, culturali, igienico-sanitari şi medico-biologici determinanţi, având ca scop detectarea tendinţelor acestei stări, în condiţiile activităţii reţelei sanitare, a cărei eficienţă este chemată s-o evalueze.

Statistica Medicală are drept obiect de studiu:

 • cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei
 • aspecte demografice
 • aspecte de morbiditate
 • cunoaşterea activităţii medico-sanitare
 • asistenţă medicală-ambulatorie
 • asistenţă medicală spitalizată
 • asistenţă medicamentoasă
 • asistenţă medico-socială
 • eficacitatea şi eficienţa unor probleme de economie sanitară

Statistica medicală are ca metodă de lucru:

 • culegerea informaţiilor
 • observarea
 • experimetarea
 • înregistrarea informaţiilor
 • centralizarea informaţiilor
 • transmiterea informaţiilor
 • prelucrarea informaţiilor
 • normalizarea (standardizarea) informaţiilor
 • modificarea şi gruparea informaţiilor
 • tabelarea
 • calculul valoriilor medii, a dispersiilor, erorilor
 • compararea, testarea diferenţelor
 • corelaţia, regresia
 • analiza informaţiilor
 • analiza descriptivă şi analitică interpretativă
 • analiza matematică

În Spitalul Municipal Mediaş informaţiile statistice se colectează pe 2 nivele:

 1. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor la nivel primar de unde se transmit la nivelul următor (biroul de statistică)
 2. Prelucrarea şi centralizarea informaţiilor de pe primul nivel precum şi transmiterea acestora către nivelele superioare (după caz: Casa Judeţeană de Asigurări, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, etc.).