Pentru a beneficia de gratuităţile provenite din asigurarea de sănătate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pacienţii, la prezentarea în spital (în funcţie de locul/situaţia în care se prezintă), au nevoie de următoarele acte:

Pentru internare în secţiile de acuţi sau cronici, cu spitalizare continuă:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)
 • Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)
 • După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;
  • Carnet de elev sau student;
  • Cupon de persoană cu handicap;
  • Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

Consultaţie în ambulatoriul de specialitate

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)
 • Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)
 • După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;
  • Carnet de elev sau student;
  • Cupon de persoană cu handicap;
  • Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

La consultaţiile de control actele enumerate mai sus nu mai sunt necesare pentru acelaşi episod de boală când nu sunt mai mult de 3 consultaţii per episod şi când nu s-a constatat o neregulă în SIUI pentru pacient.

Analize de laborator (Pentru analizele în contract cu CJAS)

 • Bilet de trimitere de la medicul din ambulatoriu sau de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)
 • După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;
  • Carnet de elev sau student;
  • Cupon de persoană cu handicap;
  • Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

Radiologie şi imagistică medicală (Pentru investigațiile contractate cu CJAS)

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)
 • Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)
 • După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;
  • Carnet de elev sau student;
  • Cupon de persoană cu handicap;
  • Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere);

În oricare dintre situaţii, dacă pacientul optează pentru plata serviciilor, actele nu sunt necesare.