Mesajele la care se referă precizările de mai jos sunt cele posibile la accesarea interfeţei publice de verficare a stării de asigurat de la adresa:

http://www.casan.ro/cassb/page/verificare-asigurat.html

 1. În cazul în care persoana este asigurată şi apare mesajul “Persoana nu are card emis” se procedează la acordarea serviciilor medicale fără prezentarea cardului naţional şi fără solicitarea vreunui tip de adeverinţă de asigurat.
 2. În cazul în care persoana este asigurată şi apare mesajul “Persoana are card emis” există două situaţii posibile:
  • Persoana prezintă cardul naţional în baza căruia i se presteaza serviciile medicale
  • Persoana nu prezintă cardul naţional, caz în care serviciile medicale se prestează în baza următoarelor documente emise de catre CAS Sibiu:
   • “Adeverinţa de înlocuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat” – pentru persoanele care din diverse motive (pierdut, furat, deteriorat, etc) au solicitat duplicat al cardului naţional.
   • “Adeverinţa de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate” – pentru persoanele care au refuzat primirea sau au returnat cardul Casei de Asigurări de Sănătate.

Notă: Prezentarea uneia din adeverinţele de mai sus, reprezintă confirmarea CAS Sibiu că asiguratul se află în una din situaţiile menţionate.

De asemenea, vă aducem la cunoştinta prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1032/564/2015 care modifică prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 388/186/2015 după cum urmează:

 • În cazul persoanelor care execută o pedeapsa privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea 286/2009 privind Codul Penal cu modificările şi completările ulterioare, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizeaza fără utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate.
 • În cazul persoanelor cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi protecţia persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente, potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburari psihice, care însoteşte persoana cu tulburări psihice, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat ca reprezentant legal, în vederea inregistrării acestui document.

ATENTIE!!!

Utilizarea cardului reprezentantului legal se face indiferent dacă acesta este asigurat sau nu, deoarece serviciul este aferent persoanei cu tulburari psihice.

În cazul în care reprezentantul legal nu are card emis se acordă serviciul fără prezentarea cardului, doar în baza documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

În cazul în care reprezentantul legal a pierdut sau deteliorat cardul sau dacă acesta refuză utilizarea lui pe motive religioase sau de conştiinţă se vor utiliza adeverinţele aferente eliberate de CAS Sibiu care atestă că se află în una din aceste situaţii, pe lângă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul minorilor, la ridicarea reţetelor de la farmacie se va utiliza cardul unui imputernicit. În cazul în care imputernicitul nu are card emis se acordă serviciul fără prezentarea cardului prin prezentarea cărţii de identitate/buletinului de identitate/paşaportului. În cazul în care împuternicitul a pierdut sau deteriorat cardul sau dacă acesta refuză utilizarea lui pe motive religioase sau de conştiinţă se vor utiliza adeverinţele aferente eliberate de CAS Sibiu care atestă că se află în una din aceste situaţii.