• Pacientul / aparţinătorul va fi anunţat cu minim 24 de ore înainte cu privire la data externării
 • Pacientul trebuie să prezinte cardul de sănătate eliberat de CNAS
 • Situația externării
  • la cerere
  • transfer
  • externat (vindecat, ameliorat, agravat, staţionar, decedat)
 • Documentele care sunt înmânate la externare:
  • Bilet de externare
  • Scrisoare medicală
  • Decont
  • Reţeta medicală
  • Certificat concediu medical
  • Referat medical, la nevoie