Documente necesare pentru efectuarea consultaţiei în ambulatoriul de specialitate

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie (în dublu exemplar alb şi roz, cu cod de bare)
 • Buletin sau carte de identitate (sau alt act din care să reiasă clar codul numeric personal al pacientului)
 • După caz, copia unui act care să adeverească calitatea de asigurat a pacientului:
  • Cupon de pensie, adeverinţă de la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă salariat vizată la CAS Mediaş;
  • Adeverinţă de la primărie că beneficiază de ajutor social;
  • Carnet de elev sau student;
  • Cupon de persoană cu handicap;
  • Adeverinţă de coasigurat (persoană în întreţinere).