Regulament

privind accesul mass-media în incinta SMM

 

Toţi reprezentanţii mass-media care vor oferi informaţii înregistrate audio/video din incinta sau în legătură cu SMM au obligaţia de a asigura informarea corectă, completă şi obiectivă a publicului  prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

Pe teritoriul SMM accesul se face doar însoțit de Manager, RMM sau altă persoană delegată de Manager.

Accesul reprezentanţilor mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului cu condiția asumării prezentelor reguli prin cererea de acreditare;

Reprezentanţii mass-media vor purta pe parcursul vizitei ecuson de identificare.

Reprezentanţii mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obţinerii unor informaţii susţinând că sunt salariați ai spitalului.

Reprezentanţii mass-media nu au dreptul de a intervieva, filma sau fotografia pacienţi din cadrul spitalului decât după obţinerea acordul scris al acestuia sau al reprezentantului legal.

Reprezentanţii mass-media care vor obţine și utiliza informaţii din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecinţele. Reprezentanții mass-media care recurg la asemenea practici, pierd în mod automat acreditarea, le este interzis accesul în spital pe termen nelimitat, în timp ce instituției media pe care o reprezintă poate să-i fie refuzat accesul în spital pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 2 ani.