Legislație:

ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului (actualizată)

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (republicată)

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal