Spitalul Municipal Mediaş se prezintă din ce în ce mai bine din punctul de vedere al tehnologiei informaţiei. Astfel, în ultimii ani s-au achiziţionat calculatoare pentru fiecare sector unde este nevoie de ele. De asemenea a fost dată în folosinţă reţeaua cu două servere de înaltă performanţă şi o conectică bine pusă la punct, pe întregul spital. Pentru aceasta trebuie să mulţumim conducerii care ne-a sprijinit în realizarea acestor obiective.

Având această bază materială, am putut trece la achiziţionarea unui sistem informatic de preluare şi prelucrare a datelor de nivel european, lucru care este deja vizibil în întregul spital.

Toate datele necesare pentru alcătuirea Dosarului Electronic de Sănătate precum şi cele economice sunt preluate şi prelucrate cu un sistem integrat achiziţionat/închiriat de la firma InfoWorld.

 

Putem spune că, practic, în toate activităţile din spital se face înregistrarea electronică a datelor. În laborator aparatele sunt conectate direct la calculatoare iar rezultatele se obţin în urma unei cereri electronice, la farmacie medicamentele se eliberează către secţii pe baza unei comenzi electronice, activităţile spitaliceşti sunt înregistrate pe calculator iar la externare se eliberează biletul de externare tipărit. La fel se înregistrează toate tipurile de spitalizare precum şi consultaţiile din ambulatoriul de specialitate. Reţetele compensate se eliberează din acelaşi sistem.